smakosz

35 tekstów – auto­rem jest sma­kosz.

By­cie dobrym...
Całe życie zaw­sze wszys­tkim po­magałem, gdy tyl­ko pot­rze­bowa­li pomocy.
Gdy ktoś gro­ził moim ko­legą, sta­wałem zaw­sze w ob­ro­nie !
Gdy mieli prob­le­my w do­mu zaw­sze rad byłem udzielać po­mocy ja­kiej potrzebowali!
Gdy mieli problemy [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 4 października 2015, 22:02

I wiesz te­raz co ? Stra­ciłem po pros­tu zaufa­nie do ludzi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 kwietnia 2012, 00:06

Życie, to cieka­we doświad­cze­nie ... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 lutego 2012, 00:02

miewam bez­senne no­ce....bo­je się gdy od­wie­dzasz mnie we śnie, i ro­bisz nadzieje że które­goś dnia będziemy na­dal ra­zem.
Ja wiem kiedy sie budze że rzeczy­wis­tość nig­dy juz nam na to nie pozwoli. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 lutego 2012, 05:55

mieliśmy być parą "jak ze snu"....
szko­da tyl­ko że życie pot­rakto­walo to na
po­ważnie i tyl­ko we śnie możemy się widywać.


PS. nasze daw­ne roz­sta­nie--> a ty na­dal od­wie­dzasz mnie we snie spraw­dzić co u mnie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 lutego 2012, 00:33

Myśl że juz nig­dy nie be­de mógł spoj­rzeć Ci w oczy jest bólem,
lecz myśl że ktoś pat­rzy się te­raz w nie tak jak kiedyś ja jest cierpieniem... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 stycznia 2012, 23:59

Już na­wet za­pomiałem co to znaczy pocałunek.... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 stycznia 2012, 21:41

po­całuj, odpłyń, zoab­cz, co to być me­ga szczęściarzem... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 stycznia 2012, 00:53

Te­raz usiądź, przy­tul i zos­tań na zawsze,
I spraw abym przes­tał liczyć dni 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 stycznia 2012, 13:12

Z wiel­kim tru­dem po­wie­dzieć co sie czu­je, gdy sie widzi jak two­ja miłość jest już miłością w in­nych rękach... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 stycznia 2012, 00:08
smakosz

.. nie trwa wiecznie:)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

smakosz

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

5 października 2015, 07:33Irracja sko­men­to­wał tek­st Bycie dob­rym... Całe życie zaw­sze [...]

5 października 2015, 02:45krysta sko­men­to­wał tek­st Bycie dob­rym... Całe życie zaw­sze [...]

4 października 2015, 22:02smakosz do­dał no­wy tek­st Bycie dob­rym... Całe życie zaw­sze [...]